Välkommen till
Huseby Statarmuseum
Statarmuseumet /Sågmästarebostaden
Museum, utställning
och arbetarhem
från 30- och 50-tal.
Anna-Lisa och Allan Karlsson i Statarmuseets kök 30-talslägenheten
är en gammal statarbostad som ligger på övre våningen i den så kallade sågmästarbostaden. Här får du en genuin bild av hur statare på Huseby bodde och levde i mitten av 30-talet. Innehåller också utställning om hur statarna i övriga Sverige hade det vid samma tidpunkt. Guider finns på plats för att informera dig om statarnas liv.
Statarliv
Att bevara kontakten mellan tid som varit och tid som ska komma är en viktig uppgift. Här bjuds du in till statarfamiljen Pettersson som bodde i denna lägenhet på 1930-talet. Sammanlagt var de sju personer som huserade i två rum och ett litet kök. Inte mycket att skryta med i vår tid, men inte alls illa för ett statarhem på 30-talet. Men så var också Huseby, enligt samstämmiga källor, en relativt god arbetsplats för sin tid. Statarna var fast anställda lantarbetare.?
Statarsystemet växte fram i slutet av 1700-talet och avvecklades inte förrän 1945. Lönen utgick delvis i form av naturaförmåner som potatis, råg med mera, den så kallade staten. Museet innehåller även en utställning om hur statarna hade det i övriga Sverige vid denna tid.
Vill du vet mer om statarliv finns ett faktablad här.
50-talslägenheten
Huseby Statarmuseum  & 50-talsmuseum finns på nedervåningen i samma hus. Miljön är två rum och kök, tänkt för en ung familj med mamma, pappa och ett litet barn.
 Denna, den nyaste delen av museét invigdes våren 1998 och blev omedelbart en stor succé. En historisk miljö, men ändå tillräckligt nutida för att väcka nostalgi hos mycket stora grupper av dagens aktiva människor.
Föreningen Huseby Statarmuseum
Statarstyrelsen Över 100000 besökare har sett familjen Petterssons gamla hem sedan museet invigdes den 4 maj 1986 av dåvarande landshövding Britt Mogård. Det var en donation av Hillevi Svensson, uppväxt i Grimslöv, som blev upprinnelsen till museet. Många från trakten har sedan bidragit ytterligare med föremål och mycket ideellt arbete. Museet drivs i dag av Föreningen Huseby Statarmuseum, som är en fristående förening bildad i samarbete mellan Skatelövs hembygdsförening, Grimslövs folkhögskola och Skatelövs socialdemokratiska förening.
Diplom Stipendium
1995 inrättade Föreningen Huseby Statarmuseum ett kulturstipendium på 10.000 kronor. 1995 gick stipendiet, postumt, till Fritz Hovne, hembygdsforskare och en av centralfigurerna vid museets uppbyggnad. 1996 gick priset till professsor Lars Furuland som har kartlagt litteraturens olika skildringar av statarna och deras liv. 1998 belönades Kjell Jansson, som i sin bok "Vällingklockans undersåtar" givit röst och ansikte åt dem som utfört det dagliga slitet på Huseby.
Kontaktman: Tommy Petersson tfn 0470-77 73 76 email:  statare@husebybruk.com

Tillbaka


Är du intersserad av att komma med som guide på Statarmuseet?
Hör i så fall av dig till Sune Gustavsson, tel 0470-75 00 51