Hästvagn
Fröken Florence Stephens, tog ofta en
rundtur i Huseby´s omgivningar.

I huvudbyggnaden ,"slottet", kan man se intressanta samlingar av konst, möbler, kuriosa mm. Längs bygatan finns statar-, kvarn-, sågverks-,elkraft-, och järnbruksmuseum, samt Sveriges finaste Naturum. Museerna är levande, i sågverket sågas timmer och i kvarnen driver vattenhjulen fortfarande kvarnstenarna.Kvarnen Har du tur så kan det finnas mjöl att köpa. Vi använder enbart obesprutad säd. I elmuséet finns en fin utställning om hur strömmen användes förr. Den vattendrivna elgeneratorn som finns i elmuséet, snurrar på samma sätt som vid 1900-talets början. Via datorskärmar kan du se hur vattenkraft blir till elkraft. Huseby är självförsörjande på el större delen av året. I den gamla smedjan finns en fotoutställning, hammarslagen hörs dock fortfarande i smedjan, då smeden endast flyttat tvärsöver bygatan. Stallet har blivit ett gemytligt värdshus och i spiltorna utfodras även den mest kräsne. Utmed bygatan finns även ett flertal hantverkare. I lanthandeln som öppnades 1870 kan man fortfarande köpa nybakt bröd, hemystad ost, honung, sylt mm. MejerietI parkerna och växthuset har man bevarat den ursprungliga blomsterprakten. Planteringarna är utförda enligt hundraåriga traditioner. I det gamla mejeriet som ligger i trädgården finns en hästvagnsutställning. Via en hängbro i parken kan man komma till den märkliga archimedesskruven. Skruven pumpade förr vatten från Husebymaden som ligger jämte Helige Å. Numera är maden en modern kvävefälla och naturreservat där man kan man få se häger, havsörn mm. Här finns gångstigar och utsiktstorn för att underlätta för besökare. Naturum är en hel utställningsbyggnad där man visar hur naturen i Småland ändrats från istid till idag. Här finns också en inglasad bikupa, garanterad livlig.
 Godset består av drygt 2000 ha mark. Till godset hör ca 20 torp och stugor. Ett av de mer bemärkta torpen är sångerskan Kristina Nilssons födelsehem, Snugge, som är öppet för besökande under sommarhalvåret. För den som vill se mer av omgivningarna finns cykelled och kanotled. Vill man fiska så finns fiskekort att köpa i turistbyrån.


Huseby herrgård

Grevarna Hugo och Malcolm Hamilton uppförde på 1840-talet nuvarande herrgårdsbyggnad. Teglet kom från det egna tegelbruket och huset smyckades med en mängd gjutjärnsdetaljer från det egna järnbruket. När Joseph Stephens köpte egendomen, övertog han även mycket av inventarierna. Joseph's far, professor Georg Stephens, har med sitt forskar- och samlarintresse starkt påverkat herrgårdens inredning. Joseph's äldsta dotter, fröken Florence Stephens, vårdade och kompletterade samlingarna i sitt hem. Samlingarna och inventarierna är, så långt det är möjligt, bevarat i ursprungligt skick. Dessa innehåller en imponerande mängd konst och bruksföremål från skilda delar av världen.Trädgården
I Huseby herrgårdspark finns anor från 1800-talets början. Utplanteringar är så långt det är möjligt, av samma sortiment som gamla tiders odlingar. I Herr Nelsons grönsaksland odlas Bröderna Nelsons hela grönsakssortiment ekologiskt med gamla beprövade odlingsknep. I början av seklet lät Elisabeth och Joseph Stephens nyanlägga delar av parken.Rododendron Rhododenderonholmen planterades då på slagghögarna från järnbruket. Denna holme är idag fantastisk under blomningen i juni. Denna delen av parken ingår i den engelska delen, och domineras av lummighet och grönska. Varje år utplanteras här agaver, suckulenter, knölbegonia mm. Via Paradparkens kastanje-allé och promenadgångar, når man slottets huvudentré. Här finns också det bokträd som planterades år 1881, till minne av fröken Florence Stephens födelse. Invid boken finns "slingorna", en rabatt ritad av Elisabeth Stephens och som vi fortfarande planterar på samma sätt som i början av seklet. I "trägårn" som odlingen kallas, odlas idag huvudsakligen grönsaker. Det mesta säljs till Värdshuset Stallet. Här finns även ett väldoftande rosbuskage med de sk. Hamiltonrosorna, vars korrekta namn är Minette. Värt att nämnas är att vi inte använder annat än miljövänliga odlingsmetoder. Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning används. Odlingen är kravgodkänd. I växthuset driver vi fram de plantor som finns i parken. Här vinterförvaras även palmerna och kaktusarna.Carl Carlsson Gyllenhielm
Gyllenhielm
1615 erhöll Gustav II Adolfs halvbror, rikamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, Huseby som förläning. Gyllenhielm lät här anlägga ett järnbruk. Det var ingen slump att det blev ett järnbruk. Här fanns dom rätta ingredienserna: tillgång till vattenkraft från Helige Å, skog att göra träkol av och sjömalm från de närbelägna sjöarna Åsnen och Salen. Under ledning av namn som de Rees, Rudebeck, Hamilton och Stephens har Huseby varit centrum för den sydsvenska järnhanteringen i 300 år. Flera masugnar anlades i andra delar av Kronoberg så som filialer. Dessa utgjorde sedan grunden för det som numera är känt som Glasriket. Tackjärnet som framställdes var den främsta exportvaran, men mycket förädlades på plats: kanoner, sättugnar, spisar, grytor, pumpar, slåttermaskiner, och till och med cyklar är några av de saker som tillverkades på Huseby Bruk. Under brukspatron Joseph Stephens tid på Huseby (1867-1934) utvecklades även jordbruket vid sidan av järn och trä-industrin. 1930 blåstes tackjärn i masugnen sista gången, men gjuteriet var i drift in på 1950-talet. Egendomen testamenterades till svenska staten av fröken Florence Stephens som avled 1979. Sedan 1994 förvaltas egendomen av Statens Fastighetsverk.Tillbaka