Så började det..
Mörrumsån har varit en av Sydsveriges fiskrikaste vattendrag. Den goda tillgången på fisk har alltsedan forntiden dragit till sig människor. Förutom den idag välkända laxen och laxöringen fiskades gädda, braxen och inte minst ål. Under medeltiden sker en omfattande kolonisering av skogsbygderna, först med ensamgårdar och senare med rena bybildningar. Det är också under medeltiden som handeln med järn och skogsprodukter tar fart.
Järnframställningen ur rödjord och myrmalm utvecklas kraftigt under senmedeltiden och under 1600-talet anläggs flera bruk. Skogsprodukter som ved, kol, tjära och pottaska transporteras tillsammans med järn och animalieprodukter från Småland och norra Blekinge ner till hamnstäderna för vidare utskeppning. Transporterna skedde både på ån och längs den sk. Holländarevägen.
Under 1600-talet börjar vattenkraften att användas i stor skala för mjöl- och sågkvarnar.
Vid 1700-talets mitt anläggs enklare industrier eller sk. manufakturer för tillverkning av bl.a. ulltyger, papper och smide. Vattenkraften användes för att driva stamp- och hammarverk. Mer omfattande industrialisering sker dock först efter 1800-talets mitt genom att Karlshamn - Vislanda järnväg byggs.
Mörrumsån har varit en resurs för människan i flera tusen år. Från Huseby i Småland till Elleholm vid den blekingska kusten finns en lång rad både spännande och vackra kulturmiljöer som ger en belysande bild av de båda landskapens historia.
Huseby Bruk
Alltsedan medeltiden har strömmen vid Huseby utnyttjats som energikälla. Här anlades 1629 Småland´s första järnbruk. I industrimiljön finns idag ett stort antal byggnader, de flesta från 1800-talet: masugnen och i anslutning till den ett järnbruksmuseum, en herrgårdsbyggnad uppförd 1844, en kvarn från 1828 men med anor från medeltiden, en mekanisk verkstad, en sk. archimedsskruv byggd 1884 för avvattning av sanka mader, en kraftstation från 1910 som nu tjänstgör både som elverk och el-museum. Naturum och statarmuseum samt ett flertal hantverkare, café och värdshus. I anslutning till Huseby ligger Naturreservatet Husebymaden.
Information:
Huseby turistbyrå: tel 0470 - 75 20 97.
Hemsida

Ulvö
Litet idylliskt stationssamhälle med stationsbyggnad från 1800-talets senare del (privatägd). Vislanda - Fridafors - Karlshamns järnväg invigdes 1894 och sträckningen söder om Ulvö går på en smal rullstensås över en vik av Åsnen. Järnvägen hade en spårvidd av 1067 mm och förutom persontrafik fraktade man gods från industrier i bl.a. Vislanda och Hulevik ner till kusten.

Segersnäs
Kronobergs enda på plats bevarade väderkvarn. Kvarnen är ca 100 år gammal och av ovanlig form, hög och konisk, klädd med spån. Den skadades vid en storm 1902 och togs inte mer i bruk men restaurerades på 1980-talet. Fortsätter man den slingrande byvägen längre mot NV kommer man till Hwaems medeltida kyrkplats, centrum för socknen innan den delades i Urshult och Almundsryd.

Ekefors / Hackekvarn
Vid strömmen i utloppet ur Åsnen låg redan på medeltiden en kvarn benämnd Hake Quern och på en ö, Slottsholmen, strax norr om anlades en borg på 1300-talet. Vid mitten av 1500-talet intresserade sig Gustaf Vasa för det rika ålfisket i strömmen, då ägt av kyrkan. Ekefors och Hackekvarns storhetstid var perioden från 1830-talet till ca 1900. Då fanns här kvarnar, såg, mejeri, bark- vadmals- och benstamp, brännvinsbränneri, linoljeslageri, garveri och ett litet järnmanufakturverk för tillverkning av svartsmide. Nu finns bara Ekefors kvarn, corps de logiet och ett magasin kvar av den sjudande verksamheten. Ett naturskönt utflyktsmål men gå till fots fram till kvarnen.

Blidingsholm
Mörrumsåns rika ålfiske medförde att det från Hackekvarn i norr till söder om Ryd byggdes ett antal fasta ålfisken, där markägarna turades om att fiska enligt ett bestämt schema. Vid Blidingsholm finns ett av två kvarvarande ålfisken. Det är byggt utefter den vackra stenvalvbron med åtta spann, byggd under 1800-talets första del, som utgör den äldsta bevarade av kommunikationslederna som passerar Blidingsholm. Invid denna finns den nya landsvägsbron från 1995 och strax söder om ligger två järnvägsbroar i fackverkskonstruktion från 1900, då Kvarnamåla - Norraryds järnväg tillkom.

Norraryd
Redan på medeltiden passerade en färdled Norraryd. Här anlades på 1300-talet en bevakningsborg, Hönshylte skans, för att kontrollera denna färdled. När "holländarvägen" tillkom på 1640-talet lades den i samma sträckning förbi Hönshylte skans. Holländarvägen uppkallades efter de holländska bröderna de Rees, som då drev Huseby Bruk och som behövde en transportväg för järnet ner till kusten. Också Vislanda - Karlshamns järnväg kom att följa denna sträckning på det smala näset. Lokstallarna vid Norraryd är idag industrilokaler.

Fridafors bruksmiljö
Också fallen vid Fridafors har utnyttjats tidigt till kvarndrift. År 1892 anlades här ett slip- och massapappersbruk och från denna tid finns några byggnader kvar, bl.a. träsliperiet. Bruket producerar idag t ex kartong av återvunnet papper, sk "Fridafläck", på kartongmaskiner från 1913 och 1926. Själva produktionsområdet är inte tillgängligt, men specialintresserade grupper kan tas emot i mån av tid.
Förbeställning hos Birgitta Kuusela, tel 0459 - 832 00.
De äldre bruksbyggnaderna och det övre fallet kan ses från söder och några hundra meter söderut i ån vid Fridafors nedre fall ligger en kraftstation byggd 1907 och tillbyggd 1933 i tidstypisk tegelarkitektur.

Skatelövs Hembygdsgård, Rosenlund
Intill finns 2 runstenar, ingår i ett vidsträckt järnåldersgravfält.
För information: tel 0470-75 01 88.

Torsås by
Vacker utsikt. Kapell.

Kalvsvik hembygdsförening
Kalvsviks centrum ligger runt kyrkan.
Denna är uppförd i sk Tegnerstil 1834.
Bygdegård, skola daghem, prylbod, badplats.
Hembygdsgården öppet söndagar.
Hänvisning tel. 0470-77 03 04.
Hemsida

Trollberget
Lummigt bokskogsområde.
Grottor och gångar i berget.
Ganmalt kulturlandskap.

Hjortatorp
Västra Torsås hembygdsgård.
Mangårdsbyggnad i två våningar, med genuin inredning, ryggåsstuga och ladugård.
Årliga evenemang: "Torsåsdagen" (Hemvändardag)
Kr. Himmelfärdsdag kl. 13.00.
Midsommarfirande på midsommarafton.
Kaffeservering med våfflor under julisöndagar.
Slåtterfest och hembygdsfest i juli.

Bjurkärrs Naturreservat
Halvö i Åsnen. Bok- och ekskog med insprängd ängsmark.
Rikt fågelliv.
Information och guidning:
Skogsvårdsstyrelsen tel 0470 - 74 66 63.
Hembygdsföreningen tel/fax 0470 - 75 05 32.

Kurrebo
Försöks- och demonstrationsanläggning.
Bär, frukt och blommor. Kurser och konferenser.
Visning sommartid. Tel 0477-2I0 55, 0477-108 25.
Hemsida

Lunnabacken hembygdsgård
Vackert läge med utsikt över Åsnen.
Många aktiviteter sommartid, bl.a. uställningar, musik, hantverkstillverkning.
tel 0477-211 25

Hembygdsmuseum, Ryd
Öppet lördag-söndag 14.00-17.00, 20/6-2/8.
Övrig tid enl överenskommelse.
Tel 0459-812 90, 810 55.
Hemsida

Hwaems kyrkoplats, Bosgård
Det äldsta kyrkbygget i bygden. Kyrkan uppfördes under medeltiden. Nedbrann av våda en julnatt. Återuppförd, men skövlad av fiender. Minnesmärke med klockstapel och altare uppfört 1959.

Bosholme
Fornlämning efter Biskop Bos borganläggningar från 1200-talet. Ligger vid trångt pass vid dåtida huvudled. Har tjänat som spårfäste och tillflyktsort då fara hotade.

Ålshult
Fd. Järnvägsstation. Handelsbod från 1870-talet. Kanotbas. Intill låg tidigare Gröviks hamn som var utskeppningshamn för Huseby Bruks produkter, som på pråmar fraktades hit. På ox- och hästkärror fraktades det vidare på den förbättrade "Holländarevägen" ner till Bodekull, nuvarande Karlshamn. I Ålshult, ca 1 km österut, anlades 1631 ett järnbruk. Det var i drift fram till 1820.

Byggnadsvård Ryd
Utbildning byggnadsvård. Rådgivning.
Utställningsverksamhet.
Vidare inf gm Göran Håkansson. 0459-800 50.

Ryds brunn
Järnvattenkällan i Ryd upptäcktes 1894 och utgjorde grunden för den intensiva brunnsepoken. Byggnader med sekelskiftets snickarglädje uppfördes och ett 15-tal olika bad och behandlingar erbjöds. Som mest tog Ryds Brunn emot 1500 gäster en sommarsäsong. Idag finns här strövstigar i vacker miljö intill Mörrumsån.
Mer info här

Huseby Bruk
Välkommen att besöka Huseby Bruk. I bruksmiljön finns slott, järnbruksnuseum, Naturun, statarmuseum, värdshus, café, konsthantverkare mm.
Naturreservatet Husebymaden med strövstigar och utsiktstorn.
Guidade turer av slottet och området.
Information:
Huseby turistbyrå
Tel 0470-75 20 97. Fax 0470-75 21 41
Hemsida

Cykelled - Åsnen runt
14 mil lång cykelled som går runt sjön Åsnen. Nästan halva sträckan är helt bilfri och går på de på 1960-talet nedlagda smalspåriga järnvägsbankarna.
Information:
Alvesta turistbyrå tel 0472-15255
Huseby turistbyrå tel 0470-75 20 97

Kronobergsslöjdarna
30-tal slöjdare ställer ut och har försäljning av eget hantverk i Grevebostaden på Huseby Bruk.
Tel 010-239 68 10
Hemsida

Statarmuseum
Sågmästarbostaden på Huseby Bruk är inredd med två lägenheter.
Bottenvåningen visar en typisk 50-talslägenhet.
På andra våningen en 30-talslägenhet och utställning om statarnas liv.
Information tel 0470-75 20 97
Hemsida

Grimslövs Matservice
Mitt i Grimslöv hittar du kiosk, gatukök och pizzeria.
Vi tar också emot beställningar av konditorivaror, smörgåstårtor, baguetter mm.
Öppet alla dagar, dag och kvällstid.
Tid 0470-75 00 53. Mob 010-661 67 49

Torne Camping
Övernattningsstugor, cafeteria, minigolf.
Uthyrning: Kanoter, båtar och cyklar.
Tel 0470-75 41 25. Fax 0470-75 42 88.

Ströbergs Torne
Din ICA butik med fullservice!
Bensin, gasol, tips-on-line, lotter, bingolotter, telefonkort och fiskekort. Apoteksförråd, ombud för Föreningssparbanken, växling av utländsk valuta och Systembolagets utlämnigsställe.
Öpppettider maj-aug:
Måndag - Fredag 9-19
Lördag 9-17, Söndag 11-17
Tel 0470-75 40 08, fax 0470-75 40 71

Smått&Gott i Torne
Café, catering, A la Carte.
Tel. 0470-75 43 05.

Torsås By utställningen
Kulturcafé samt utställning av konsthantverk och hemslöjd. 200 utställare ger prov på fantasi och skicklighet.
Öppet dagl kl 11 - 18, maj-aug.
Kulturkvällar torsdagar i juni och juli.
Tel 0470-75 42 40. Fax 0470-75 43 40.

Västra Torsås socken
Välkommen till vackra och intressanta natur- och kulturleder.
Turistbroschyrer hos Torne Camping, Smått & Gott i Torne, lanthandlarna, Kulturcafét och Björkhyddan.
Hemsida

Bohlins Allivs, Kalvsvik
Välsorterad Lanthandel. ICA-livs.
Öppet måndag-lördag.
Söndag kl 11-13 under tiden 14/6 - 9/8.
Tel 0470-77 01 90.

Björkhyddan - Ulvö
Konst- & Turistbod i gammal bakstugemiljö. Belägen vid Åsnens strand nära badplats. Försäljning av tavlor, affischer, konstkort, konsthantverk, inom- och utomhusbelysning m.m. Uteservering, kaffe, glass mm. Turistinformation, fiskekort, båtuthyrning samt förmedling av stuguthyrning.
Susanne & Leif Andersson.
Öppet alla dagar 11 - 18, juni - september
Tel 0470-75 61 49. Fax 0470-75 60 85.

Getnö Gård
Privat naturvårdsområde. 4-stjärnig camping, stugor, sportfiske. Båt- och kanotcentral. Kiosk, café, servering med rättigheter för slutna sällskap. Konferenser, team-träning, utbildning i kombination med aktiviteter, vikingaäventyr och naturupplevelser.
Tel 0477-240 11 Fax 0477-240 49.
Hemsida

Åsnens Fisk & Rökeri
Rökt och färsk fisk, kaffe, öl, lite att äta.
Tel 0477-201 90, 070-560 07 46.

Smöramåla Keramik
Handgjorda bruksföremål, skulpturer och unika konstföremål i stengodslera.
Tel 0477 - 208 11

Antikboden, Urshult
Öppet varje dag 10.00- 17.00.
Södra vägen 46.
Tel 0477-205 95.

Urshults Hotell
Klassiskt hotell fyllt med atmosfär i naturskön trakt. Nu med frukost till lågpris. Konferenser och matservering till större och mindre sällskap.
Tel 0477-200 01. Fax 0470-614 02.
Hemsida

Hembygdsföreningen Gamla Urshult
Sockenstugan, Urshult, mitt emot kyrkan. Lokalhistoriskt museum med årlig sommarutställning. Skolmuseum och gammal handelsbod.
Öppet 22/6-2/8 kl 15.00-18.00.
Tel 0477-205 67.

Stugor i Aramo
4 fritidsstugor ā 6 bäddar, belägna i vacker skogsbacke, uthyres året runt. Elvärme, öppen spis, toalett, dusch, varmvatten och kylskåp. Tillgång till båt och fiske.
Greta Jarl, Aramo
360 13 Urshult
Tel 0477-202 72

Hästlycke Gård
Hästgård mitt i skogen med många husdjur. Rum med frukost, halvpension, ridturer.
Helga och Stijn De Wachter
Tel/Fax 0477-270 28

Blidingsholms Gård
Kanot- och båtthyrning. Camping, stugor, restaurang (för beställning), café, äventyrsbana, fiske, konferenser och andra sammankomster.
Tel 0477-250 04. Fax 0477-250 46.
Hemsida

Norraryds Camping
Naturcamping i stenåldersmiljö. Stuguthyrning, bad, fiske, kanot och båtuthyrning. Vandrings- och cykelled. Servering. Vinterfiske med stuguthyrning.
Tel 0459-811 77. Fax 0459-811 03
Hemsida

Trasthes Mekaniska Musikmuseum, Norraryd, Ryd
Sveriges största privata samling av mekaniska musikapparater och dragspel.
Öppet juli-aug kl 13 - 17
Övriga tider vid beställning.
Tel 0459-807 00, 811 95.
Hemsida

Denna sida har skrivits av Alf Friman. Det mesta av underlaget resp. kartan har hämtats från informationsblad utgivet av Mörrumsåns Kultur- och industriminnen ek. förening tel 0457-814 05.


Till Huseby Bruk