Denna sida har skrivits av Alf Friman. Det mesta av underlaget resp. kartan har hämtats från informationsblad utgivet av Mörrumsåns Kultur- och industriminnen ek. förening tel 0457-814 05.