Huseby Kvarn

Kvarnen
Säden mals och mjölet skiktas i Huseby kvarn, på samma sätt som man nu gjort i mer än 170 år. Vattenhjulen drar via stora kugghjul runt kvarnstenen, och i bottenvåningen finns skakskikten som också drivs av vattenkraft. Såväl det färdiga mjölet som husebykringlor bakade på detta mjöl kan köpas i brukshandeln.
Museum?
Om museum är en förstelnad och tyst utställning, så är detta inget museum. Här finns en fullt fungerande kvarn där de stora vattenhjulen knarrar och kvarnstenen dunkar. När kvarnen mal skakar golvbjälkarna och ljudet är kraftfullt. Utanför kvarnen snurrar vattenhjulen och det enda som verkar stå stilla är tiden. Mjölnaren i häller än idag på säd, drar i spakar och vrider på rattar. Efter en stund ligger mjöldammet som ett dis inne i kvarnen.
Förr var kvarnen en vanlig väntplats för traktens bönder. Kvarnen i Huseby var jämfört med andra kringliggande kvarnar stor och vattenflödet var pålitligt, så när vattnet sinade vid mindre vattendrag kom bönder farandes långväga ifrån och väntan på att just deras mjöl skulle malas kunde bli lång. Tiden fördrevs ofta i kvarnkammaren där det fanns stolar, bord och även en säng om väntan skulle dra ut till nästa dag.
Historia
Nuvarande kvarnen stod klar 1828 men det finns belagt att det legat en kvarn här långt tidigare. Den karta som Gyllenhielm lät upprätta 1637 visar att det fanns en kvarn på denna platsen. Troligen kom denna kvarnen att ersätta den betydligt äldre kvarnen som låg i Hassla, någon kilometer uppströms. Kvarnen i Hassla finns omnämnd redan år 1320. Nuvarande kvarn var i drift fram till ca 1945 och den siste mjölnaren blev Erik Karlsson. Efter många år av förfall så var det mesta av kvarnhjulen borta och kvarnhuset med dess maskineri fick ge vika för den nya tiden då mjöl maldes med elmotorer. I början av 1960-talet upphörde även den verksamheten. Kvarnen stängdes för gott. Rester av vattenhjulen låg längre ner i forsen, vattendammen var trasig och framför dörren in till kvarnen växte stora buskar.
Idag
Ingen trodde att här någonsin mer skulle snurra några vattenhjul, men dammen har reparerats och nya vattenhjul har byggts med de gamla hjulresterna som mall. Inne i kvarnen har de funktionerna återställts med kvarnstenar, skakmaskiner och allt annat som hör till en vattenhjulsdriven kvarn. Kvarnen återinvigdes 1988 och man maler nu åter igen mjöl i Huseby. Den nuvarande mjölnaren, Ulf Hedlund, maler här kravodlat spannmål. Såväl mjölet som de berömda Husebykringlorna finns att köpa i brukshandeln.
Juni-augusti visas kvarnen varje lördag 12.00-13.00.
Ulf Hedlund kan nås på tel. 0472-702 90.

Tillbaka