I september 1938 bodde Kung Gustav V under en vecka på Huseby Bruk hos fröken Florence Stephens i samband med en stor fältmanöver, den sk. Smålandsmanövern. Den ägde rum just då Hitler och Chamberlain hade sina sammanträffanden för att försöka förhindra ett nytt världskrig.
Fröken skriver vidare i sin krönika: "Kungen kom till Huseby fredagen den 16 september. Infarten till slottet pryddes av två stora äreportar. På onsdagen var det stor kungamiddag på Huseby. Många gäster var inbjudna, bland dem landshövding August Beskow med fru samt greven och grevinnan Bonde på Teleborg. Parken var illuminerad med hundratals lampor, och på holmarna i ån stod brinnande tjärtunnor. Regementets musikkår spelade på grusplanen framför slottet i skenet från facklor. Man beräknar, att cirka tre tusen personer hade kommit för att titta på skådespelet. Kungen gick ut på trappan för att tacka för hyllningarna".
Sedan Florence skrev sin artikel i Skatelövskrönikan på 70-talet har även den nuvarande Bernadotten på Sveriges tron Carl XVI Gustav besökt Huseby i samband med invigningen av Husebymaden 1999.

Till Kungamiddagen


Tillbaka