Gjutarafton
Huseby Bruk grundlades på 1620-talet av Carl Carlsson Gyllenhielm. Redan på ett tidigt stadium bestämde sig bruksägaren för att ta upp tillverkningen av sättugnar, som med sina dekorativa hällar blev en av brukets stora produkter. Järnet till ugnarna framställdes ur sjömalm som hämtades från sjöbottnar i närheten av bruket. Den äldsta kända järnugnshällen från Huseby Bruk är tillverkad år 1637.

Huseby Bruk järnstämpel
Mellan 1559 och 1961 fanns en lag att järnbruk i Sverige skulle märka sitt tackjärn med en sk järnstämpel, så att myndigheterna kunde kontrollera produktionsmängder och kvalitet från varje enskilt bruk. Vid Huseby Bruk göts genom århundradena mängder med tackor med det hopskrivna HB instämplat, men idag finns endast en tacka bevarad.
Bjud in dina medarbetare till Gjutarafton i mekaniska verkstaden på Huseby Bruk.
Vi har ställt iordning en tidstrogen miljö med föremål från brukets aktiva period som gjuteri, där ni under sakkunnig ledning får prova på sandgjutningens svåra konst under sakkunnig ledning.
Kvällen avslutas med en gjutarmiddag enligt gammal Värendsk tradition. Ni kan också välja att avsluta kvällen med en meny på Värdshuset Stallet.
Genom århundraden har människor haft kunskap om hur man smälter och formar metaller. Bronsåldersmannen gjöt sin yxa i brons och kunde med den på ett bättre sätt försvara sig och skaffa föda. Under 16- och 1700-talet fanns gördelmakare och gelbgjutare som försåg folk med enklare bruksföremål, och kyrkor och slott med kyrkklockor och ljuskronor. Den glädje som gelbgjutaren kände när han tog upp ett lyckat resultat ur gjutsanden vill vi också ge er möjlighet att uppleva på Huseby.

Formningen utförs i speciell sand.
Gjutformen kallas för flaska. Ska flaskan bli bra måste sanden packas väl.
Här är den undre halvan av flaskan klar. Det spegelvända avtrycket efter modellen syns i sanden. Nu fattas bara den övre flaskan.

Och ännu mer packning förstås...
Det är viktigt att sanden har rätt fuktighet och koncistens för att bli både hållbar och formbar.

Efter gjutningen delas flaskan.
Det är nu man ser vem som kan bli en bra flaskmakare.


Gjutfötter och skägg ska bort. Det arbetet utfördes förr av brukets filare och cislörer.

Slutresultatet är en mycket vacker miniatyrkopia av en Huseby-häll.
Här väntar ett gott slut på kvällen.
Gjutare kräver en kraftig middag och Sven-Göran Andersson som är krögare på Värdshuset Stallet ser till att grytorna hålls varma.Max 20 personer kan gjuta samtidigt.
Pris 595:-/person inkl. moms.
Bokning och information via turistbyrån tel 0470-75 20 97Tillbaka