Huseby Brukshandel
Brukshandlare Hedlund

Brukshandeln

Brukshandeln drevs under många år av Ulf Hedlund. Han har nu slutat som handlare men kommer då och då att mala mjöl på den gamla vatten-hjuls drivan kvarnen som finns jämte affären.Tillbaka