Talstyrd uppringning är inget nytt!

Kontakta Huseby Bruk

Vill du ha information om något?
Sänd gärna ett email eller kontakta oss per telefon.
Här finns ingen text!
Verksamhet
Telefon
Kontaktperson
Email
Turistbyrån

Mob
Fax
0470-75 20 97
0470-75 20 94
070-555 20 97
0470-75 21 41
Turistansvarig Åsa Änghede
Verksamhetsledare Sofie Magnusson
info@husebybruk.se

SFV lokalkontor Växjö
Mob

Fax
0470-48 640
070-656 71 10
0470-48 641
0470-39 333
Ingemar Kruuse

Paula Rudenius
inkr@sfv.se

paula.rudenius@sfv.se
Brukskontoret SFV
Mob
Fax
0470-75 20 49
070-665 20 49
0470-75 21 70
Ingemar Kruuse
Annika Rydén
 
park@husebybruk.com
annika.ryden@sfv.se
 
Biskopshusets Keramik 0470-75 20 91 Ingrid Larson  
Huseby Brukshandel
Mob 
Mob
0470-75 20 45
070-514 90 14
070-35 77 350
Ulf och Lena Hedlund brukshandeln@husebybruk.com


naturum Kronoberg 0470-75 20 97 För info kontakta turistbyrån  
Smedjan
Mob
0470-75 50 91
070-454 79 74
Ulf och Carina Magnusson  
Statarmuseét 0470-75 20 53 Tommy Petersson statare@husebybruk.com
Guiderum, Herrgården 0470-75 20 98 För info kontakta turistbyrån  
Värdshuset Stallet
Mob
Fax
0470-75 20 04
070-636 28 99
0470-75 20 06
Sven Göran Andersson stallet@husebybruk.com

Tillbaka