Välkommen till fantastiska
Deutch text.English text
Brukshandeln
Smedjan
Kvarnen
Rundtur på bruket
Husebymaden
HB - Kännemärke för järn och kultur av bästa sort sedan 1600-talet.
Huseby Herrgård med Helige Å i förgrunden.
Bilträff
Julmarknaden
Sevärt i Kronoberg
Karta över HusebySöndagen den 26 Februari 2017.

' target='_blank'>Klicka här för att komma till Huseby Bruk's Intresseförening.
Information om turistbyråns verksamhet och de evenemang man anordnar
på Huseby Bruk.Denna veckan i historien.

Den 20 Februari 1757 dog:
Maria Berghman, född Rudebeck, arvtagare av Huseby, dör i en ålder av 71 år. Hon blev mor till nitton barn under en period av 25 år. 17 av barnen uppnår vuxen ålder vilket är synnerligen anmärkningsvärt vid denna tiden. Sonen Carl, arvtagare av Huseby, fick sju barn under en tid av åtta år, men Maria fick aldrig se sonens första barn då det föds först ett halvår efter Marias död. Barnet döps till Maria.